TZ Jhk ze dne 25. 10. 2019: Na konferenci zazní výsledky srovnání jihočeských a bavorských firem

Přibližně za měsíc budou zveřejněny výsledky jedinečné srovnávací studie, posuzující úroveň digitalizace firem na jihu Čech a v Dolním Bavorsku. Studii v letošním roce realizovala Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Průmyslovou a obchodní komorou Dolní Bavorsko v rámci projektu Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet.

Srovnávací studie je výsledkem půlročního dotazníkového šetření, kterého se účastnily jihočeské a německé podniky napříč obory. Jejím cílem je poukázat na dopad digitálních technologií v příhraničním regionu například z hlediska pracovních míst či potřebě dalšího vzdělávání, ale také se zaměřuje na porovnávání digitální zralosti firem v jižních Čechách a v Dolním Bavorsku. „Takovéto srovnání je pro nás velice důležitým odrazovým můstkem pro nastavení další podpory pro naše firmy. Je důležité, aby s ohledem na provázanost ekonomiky obou regionů byly podniky na obou stranách do budoucna na stejné digitální úrovni,“ uvedl ředitel Úřadu Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.

Výsledky srovnávací studie budou představeny na závěrečné konferenci k projektu Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet, která se bude konat ve středu 27. listopadu od 15:00 do 17:30 v českobudějovickém Clarion Congress Hotelu. „Zúčastnit se jí mohou manažeři, zaměstnanci nebo i majitelé firem z Jihočeského kraje i Dolního Bavorska. Na programu dále bude několik odborných přednášek či panelová diskuze, která přinese mimo jiné odpovědi na otázky: jak zvládají firmy dnešní digitální dobu, vyplatí se jim digitalizovat výrobu, jaký to má vliv na jejich zaměstnance nebo co na to říkají zástupci vzdělávacích institucí a zda se v této souvislosti upravují učební osnovy,“ uvedla manažerka projektu Šárka Bělohlavová.

Na konferenci vystoupí například Wolfgang Dorner z Technické vysoké školy  Degendorf, který se bude věnovat tomu, k jakým změnám na trhu dochází, když není digitalizace chápána jen jako technologie, nýbrž jako měnící se mocenské vztahy a vlivy na trhu. Další přednášející Marek Bárdy ze společnosti CIE Consulting se zaměří na využití virtuální reality pro návrh a optimalizaci pracoviště.

Zájemci o účast na konferenci se mohou hlásit nejpozději do letošního 25. listopadu na e-mailu: belohlavova@jhk.cz nebo na telefonním čísle: 727 966 254.

JHK-2019-25.10.-konference 

Pozvánka Konference_27.11.2019