TZ Jhk ze dne 29. 04. 2019: Podnikatelé mohou žádat o dotace na nové technologie

Až do 13. června letošního roku mohou podnikatelé podávat žádosti o finanční podporu na pořízení nových technologických zařízení i softwaru. Na jeden projekt přitom mohou získat až 20 milionů korun.

Podnikatelé mohou své žádosti o podporu podávat do právě otevřené deváté výzvy programu Technologie – Průmysl 4.0 Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem výzvy je podpořit digitální transformaci firem a pomoci jim s přípravou na éru Průmyslu 4.0. „Malé a střední podniky tak mohou čerpat dotační podporu na pořízení nových výrobních a nevýrobních technologií. Dotace může dosáhnout až pětačtyřiceti procent nákladů u malých podniků a pětatřiceti procent u středních firem. Pro výzvu je vyčleněno celkem 700 milionů korun, přičemž dotace na jeden konkrétní projekt se pohybuje od jednoho do dvaceti milionů korun,“ uvedl ředitel Úřadu Jihočeské hospodářské komory Ing. Luděk Keist.

Dotace z IX. výzvy programu Technologie – Průmysl 4.0 jsou určeny na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a souborů, pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí. Nevýrobní technologie jsou podpůrným nástrojem výrobních technologií (např. technologie zajišťující měření, diagnostická zařízení, infrastruktura pro sběr dat, tedy konkrétně na měřící přístroje, skenery, kalibry, čtečky kódů, čipy, vybudování firemní wifi sítě, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky apod.). Výrobní technologie pak slouží k přímé produkci. Dotace jsou dále určeny na technologie sloužící k přímé produkci výrobku či jeho části, který je dále zpracován (např. obráběcí a tvářecí stroje, vstřikolisy, žíhací pece apod.).

Z dotace mohou být také hrazeny náklady na pořízení softwaru a patentových licencí nezbytných pro provoz strojů a zařízení. To jsou například CAD/CAM, ERP, CRM systémy,“ uvedla Ing. Kateřina Moravanská z Agentury pro podnikání a inovace, která poskytuje bezplatné poradenství k dotačním programům Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Agentura pro podnikání a inovace představila aktuální možnosti podpory na březnovém kooperačním setkání, které v Hluboké nad Vltavou uspořádala Jihočeská hospodářská komora. Kooperační setkání bylo součástí projektu „Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet“, který realizují Jihočeská hospodářská komora společně s IHK Pasov s cílem napomáhat šíření informací o digitalizaci. Díky workshopům a kooperačním setkáním je digitalizace srozumitelně vysvětlována malým a středním podnikatelům a na konkrétních příkladech také prezentována možnost zavádění do jejich firem.

Projekt je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

Tisková zpráva