TZ Jhk ze dne 11. 02. 2019: Jihočeši uvidí, jak digitalizace pomohla německé firmě

Jihočeští podnikatelé a manažeři se mohou na vlastní oči přesvědčit o tom, jak probíhalo zavádění digitalizace do praxe u jednoho z německých strojírenských podniků. Jihočeská hospodářská komora (JHK) je v této souvislosti zve na prohlídku firmy Reinhausen v německém Regensburgu. Na „Den v praxi“, jak je prohlídka nazvána, jsou zváni především majitelé firem, řídicí pracovníci a odpovědní oboroví pracovníci z oblasti obrábění.

„Den v praxi se uskuteční 27. února od 9.30 do 15.30 ve strojírenském závodě Reinhausen v německém Regensburgu. Účast na něm je bezplatná a zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím webové stránky www.grenzregion-digital.eu až do 20. února,“ uvedl Luděk Keist, ředitel Úřadu Jihočeské hospodářské komory.

Den v praxi pořádají Jihočeská hospodářská komora a pasovská hospodářská komora v rámci projektu „Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet“, který je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. Projekt JHK a IHK Pasov napomáhá šíření informací o digitalizaci. Díky workshopům a kooperačním setkáním, které pořádají v rámci projektu obě hospodářské komory, jsou novinky v oblasti digitalizace srozumitelně vysvětlovány malým a středním podnikatelům a na konkrétních příkladech také prezentována možnost zavádění těchto inovací do jejich firem.

„Den v praxi ve strojírenském závodě Reinhausen poukáže na příklad středně velkého podniku s řídicím postavením na světovém trhu na cestě k digitální továrně. Strojírenská firma Reinhausen začala již před mnoha lety zavádět digitalizaci do vlastní výroby. Podařilo se tak dosáhnout inteligentního a komplexního spojení všech účastníků výrobního cyklu, tedy strojů, zařízení, softwarových systémů i pracovníků. Firma tak položila základní kámen výroby budoucnosti, směrem k projektu Průmysl 4.0. A již více než pětadvacet let neustále dále rozšiřuje znalosti odborníků na téma Shopfloor, MES, databanky nástrojů a oběhu nástrojů,“ řekl Luděk Keist.

Jihočeské firmy mají jedinečnou příležitost inspirovat se u německých kolegů a nahlédnout nejen pod pokličku inovací, ale načerpat také nové kontakty a zkušenosti pro posílení konkurenční výhody ve svém podniku.

 

Tisková zpráva