TZ Jhk ze dne 08. 05. 2019: Šetření k úrovni digitalizace jihočeských firem končí za týden

Ještě týden se mohou malí a střední podnikatelé z jihu Čech zúčastnit dotazníkového šetření ke zjištění stavu úrovně digitalizace firem v tomto regionu. Internetový dotazník na adrese: https://survey.th-deg.de/index.php/93959?lang=de vyplní během několika minut.

Dotazník bude na výše uvedené internetové stránce zveřejněn v českém a německém jazyce do 15. května letošního roku. Poté začnou odborníci vyhodnocovat získaná data, aby zjistili, jak jsou na tom jihočeské firmy s digitalizací,“ řekl Luděk Keist, ředitel Úřadu Jihočeské hospodářské komory.

Průzkum je součástí projektu Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet, realizovaného Jihočeskou hospodářskou komorou a Obchodní a průmyslovou komorou Dolního Bavorska. Projekt, který trvá od počátku roku 2017 do konce letošního roku,  je financován Evropskou unií v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Na průzkumu spolupracuje Česko-německá obchodní a průmyslová komora v Praze a Technische Hochchule Deggendorf – Institut aplikované informatiky jako vědecký partner, který provádí průzkum.

Účast v průzkumu je pro jihočeské firmy prospěšná zejména proto, že díky němu mohou získat potřebnou pomoc a podporu v oblasti digitalizace. Podniky, které se do šetření zapojí, se budou moci zúčastnit případových studií i využít odborné poradenství v oblasti digitalizace.

Tisková zpráva Jhk