Tisková zpráva JHK 7. 11. 2017: Průmysl 4.0 – Výzva, na kterou je potřeba začít reagovat

Digitalizace, robotizace, automatizace – to vše a mnohé jiné se skrývá pod pojmem Průmysl 4.0. Někteří považují iniciativu Průmysl 4.0 jako hrozbu, jiní zase jako příležitost, jak inovovat, zvýšit produktivitu a zavést nové technologie ve firmě.

TZ_20171107 Průmysl 4.0 Výzva na kterou je potřeba začít reagovat_