Projekt

S narůstající tendencí digitalizace dochází ke značným změnám ve výrobních procesech, v logistice podniku, stejně jako v dodavatelských a odbytových procesech – národně i přeshraničně. Jihočeská hospodářská komora a Průmyslová a obchodní komora pro Dolní Bavorsko společně vytvořily projekt s názvem Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet., s cílem posílit inovační výkonnost a konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP) ve společném hospodářském prostoru.

Cílem projektu je podpořit zejména malé a střední podniky v digitální budoucnosti, tak aby z ní mohly profitovat, vzájemně vyměňovat zkušenosti a využívat příležitosti, které nabízí digitalizace. To vše za pomoci expertů a odborníků, kteří odborně vzdělají a připraví MSP pomocí workshopů, kooperačních setkání a dní praktického zjišťování úrovně digitalizace podniku, na změny, které přinese implementace prvků Průmysl 4.0.

Projekt je realizován za finanční podpory v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

V rámci realizace projektu byla vytvořena Srovnávací analýza zaměřená na posouzení úrovně digitalizace malých a středních firem na jihu Čech a v Dolním Bavorsku.