Praktický den ValueFactoring®: Průmysl 4.0 – Diskrétní výroba budoucnosti

Narůstající digitalizace vede ke značným změnám ve výrobních procesech a v logistice podniku, stejně jako v dodavatelských a odbytových řetězcích – v národním i přeshraničním měřítku. Jihočeská hospodářská komora a Průmyslová a obchodní komora pro Dolní Bavorsko společně vytvořily projekt s názvem Pohraniční region 4.0, s cílem posílit inovační výkonnost malých a středních podniků (MSP) ve společném hospodářském prostoru.

Den v praxi ve strojírenském závodě Reinhausen MR zdokumentuje splněné milníky středně velkého podniku s řídícím postavením na světovém trhu na cestě k digitální továrně. MR již před mnoha lety ve vlastní výrobě realizovala inteligentní a komplexní spojení všech účastníků výrobního cyklu (tedy strojů, zařízení, softwarových systémů, pracovníků) a položila tak základní kámen výroby budoucnosti, směrem k projektu Průmysl 4.0. Již více než 25 let byly neustále dále optimalizovány rozsáhlé znalosti odborníků na téma Shopfloor, MES, databanky nástrojů a oběhu nástrojů.

Cílová skupina:

Podnikatelé, řídící pracovníci, jakož i odpovědní pracovníci z oborů, obzvláště pracovníci, kteří rozhodují v oblasti výroby obráběním.

Účast na dnu praxe je pro vás bezplatná*. Přihlášky prostřednictvím formuláře na zadní straně nebo online na www.grenzregion-digital.eu až do 20.02.2019

*Podpora Evropské unie obsažená v rámci programu INTERREG V A je poskytována podnikům a příslušníkům svobodných povolání z podporovaných oblastí v Dolním Bavorsku. Podporovými regiony jsou zemské okresy Freyung-Grafenau, Deggendorf, Regen, Straubing-Bogen, Passau, jakož i města vyjmutá z působnosti okresu Straubing a Passau.

KDY: STŘEDA, 27. 2. 2018, 09:00 – 15:30 hod.

KDE: Strojírenský závod Reinhausen, Weidener Str. 20, 93057 Regensburg

Program
9:30 hod. Příjezd do strojírenského závodu Reinhausen,
9:45 hod. Přivítání ze strany IHK Dolní Bavorsko
9:50 hod. Přivítání a představení strojírenského závodu Reinhausen
10:15 hod. Přednáška Průmysl 4.0
Diskrétní výroba budoucnosti
11:00 hod. Prohlídka vysoce výkonné výroby:
Průmysl 4.0 již dnes

Představení budoucnosti výroby na příkladu

různých aktérů ve výrobě

13:00 hod. Oběd
13:30 hod. Výroba z pohledu pracovníků, kteří provádějí rozhodnutí
Náklady na zavedení, ekonomický význam včetně ukazatelů, prospěch pro uživatele
14:30 hod. Diskusní kroužek
Odborníci strojírenského závodu Reinhausen budou k dispozici pro vaše dotazy.
15:00 hod. Provedení zpětné vazby