Ochrana osobních údajů

Místem odpovědným ve smyslu zákonů o ochraně dat je:

Průmyslová a obchodní komora Dolního Bavorska v Pasovské průmyslové a obchodní komoře Dolního Bavorska v Pasově

Evidence všeobecných informací

Vstoupíte-li na naši webovou stránku, zaevidují se automaticky informace všeobecného charakteru. Tyto informace (Server-Logfiles) zahrnují přibližně druh prohlížeče (webbrowser), použitý provozní systém, jméno domény Vašeho poskytovatele internetových služeb a podobně. Jedná se zde výlučně o informace nepřipouštějící žádné kontakty na Vaši osobu. Tyto informace jsou nutné z technického hlediska, aby bylo možné poskytnout Vám takový obsah webové stránky, jaký požadujete, a to správným způsobem, a při používání internetu musejí vzniknout. Anonymní informace tohoto druhu statisticky vyhodnocujeme, abychom mohli optimalizovat naši internetovou prezentaci a techniku s ní spojenou.

Registrace na naší webové stránce

Při registraci pro používání našich personalizovaných služeb jsou vyžadovány některé osobní údaje jako jméno, adresa, údaje pro kontakt a komunikaci, jakými jsou číslo telefonu a e-mailová adresa. Jste-li u nás registrováni, můžete dostávat obsah a služby, které nabízíme pouze registrovaným uživatelům. Přihlášení uživatelé mají navíc možnost v případě potřeby kdykoliv změnit nebo vymazat údaje uvedené při registraci. Samozřejmě, že Vám kdykoliv sdělíme navíc informaci o Vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy. Na Vaše přání také ochotně opravíme popř. vymažeme tyto údaje, pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi o uchování dat. Pro navázání kontaktu v této souvislosti použijte laskavě kontaktní údaje uvedené na konci tohoto Prohlášení o ochraně údajů.

Na ochranu bezpečnosti Vašich údajů při přenosu používáme kódovací postup odpovídající nejmodernější technice (např. SSL) přes HTTPS.

Newsletter

Pokud se přihlásíte k odebírání našich newsletterů, budou Vámi poskytnuté údaje použity výhradně k tomuto účelu. Odběratelé mohou být také prostřednictvím e-mailu informováni o faktech relevantních pro služby nebo registraci, (například o změnách v nabídce newsletterů nebo technických záležitostech).

Pro účinnou registraci potřebujeme platnou e-mailovou adresu. Abychom prověřili, zda skutečně proběhne přihlášení majitele e-mailové adresy, používáme postup „double-opt-in“. Za tímto účelem protokolujeme objednávku newsletterů, zaslání potvrzujícího e-mailu a doručení tímto vyžadované odpovědi. Další údaje vyžadovány nejsou. Údaje budou používány výhradně pro zasílání newsletterů a nebudou předávány třetí straně.

Povolení k uložení Vašich osobních údajů a jejich použití pro zasílání newsletterů můžete kdykoliv zrušit. V každém newsletteru se proto nachází odpovídajíc link. Kromě toho se můžete kdykoliv přímo na naší webové stránce odhlásit nebo nám sdělit Vaše příslušné přání přes kontaktní údaje uvedené na konci tohoto dokumentu.

Kontaktní formulář

Navážete-li s námi kontakt přes e-mail nebo kontaktní formulář, budou Vámi vytvořené údaje uloženy za účelem zpracování poptávky a pro případné dodatečné otázky.

Vymazání popř. blokování údajů

Držíme se zásad, jak se údajům vyhnout a zacházet s nimi úsporně. Ukládáme Vaše osobní údaje proto pouze na tak dlouho, dokud je to nezbytné pro dosažení zde uvedeného účelu nebo podle toho, jak stanoví různé lhůty pro ukládání dat dané legislativou. Po zániku příslušného účelu, popř. po uplynutí těchto lhůt, budou příslušné údaje blokovány nebo vymazány rutinním způsobem podle zákonných předpisů.

Použití Piwiku

Tato webová stránka používá Piwik, což je Open.Source-Software, pro statistické vyhodnocení přístupů pro návštěvníky. Piwik používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na jeho počítači, a které umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vytvořené Cookie ohledně používání internetové nabídky jsou ukládány na serveru v Německu. IP adresa se stane bezprostředně po zpracování a uložení anonymní. Máte možnost zabránit instalaci Cookies tím, že změníte nastavení software svého prohlížeče (browser). Poukazujeme na to, že při určitém nastavení nebudou všechny funkce naší webové stránky popřípadě k dispozici.

Máte možnost se rozhodnout, zda může být ve Vašem prohlížeči uloženo cookie jednoznačně pouze pro analýzu webu, aby umožňovalo provozovateli webové stránky evidenci a analýzu různých statistických dat.

Cookies

Jako mnoho jiných webových stránek, používáme i my takzvané „Cookies“. Cookies jsou malé textové soubory přenášené ze severu pro webové stránky na pevný disk. Tímto obdržíme automaticky určité údaje o Vašem počítači a připojení k internetu jako např. IP adresu, použitý prohlížeč, provozní systém.

Cookies nemohou být použity k nastartování programů nebo přenosu virů do počítače. Na základě informací obsažených v cookies můžeme usnadnit navigaci a správné nastavení našich webových stránek.

V žádném případě nebudou námi evidované údaje předávány třetí straně nebo spojovány s osobními údaji bez Vašeho povolení.

Můžete si samozřejmě prohlížet naši webovou stránku v zásadě také bez cookies. Internetové prohlížeče jsou zpravidla nastaveny tak, že cookies akceptují. Můžete použití cookies kdykoliv přes nastavení Vašeho prohlížeče deaktivovat. Použijte k tomu laskavě pomocné funkce Vašeho internetového prohlížeče, abyste zjistili, jak je možné tato nastavení změnit. Vezměte však laskavě na vědomí, že jednotlivé funkce naší webové stránky možná nebudou fungovat, pokud deaktivujete použití cookies.

Vaše práva na informaci, opravu, blokování, vymazání a nesouhlas

Máte právo kdykoliv obdržet informaci o svých osobních údajích uložených u nás. Máte rovněž právo na opravu, blokování nebo - nehledě na předepsané ukládání dat pro uzavření obchodní dohody - vymazání osobních údajů. Obraťte se laskavě za tímto účelem na našeho pracovníka pověřeného ochranou dat. Kontaktní údaje najdete úplně dole.

Aby bylo možné kdykoliv zohlednit blokování údajů, musejí být tyto údaje zadrženy pro kontrolní účely v blokovaném souboru. Můžete také vyžadovat vymazání těchto údajů, pokud neexistuje žádná zákonem stanovená povinnost archivace dat. Pokud taková povinnost existuje, na přání Vaše údaje zablokujeme.

Můžete provádět změny nebo odvolání povolení prostřednictvím příslušného sdělení s účinnosti do budoucnosti.

Změna našich ustanovení ohledně ochrany údajů

Vyhrazujeme si možnost příležitostně změnit toto Prohlášení o ochraně údajů, aby stále odpovídalo aktuálním právním požadavkům nebo ho přizpůsobit změnám v našich službách, např. při zavedení nových služeb. V případě, že navštívíte naše stránky znovu, potom platí nové Prohlášení o ochraně údajů.

Otázky na pracovníka pověřeného ochranou dat

V případě dotazů ohledně ochrany dat nám laskavě napište e-mail nebo se obraťte přímo na našeho pracovníka pověřeného ochranou dat:

Kontaktní údaje:

Prohlášení o ochraně údajů bylo sestaveno  Generátorem Prohlášení o ochraně údajů společnosti activeMind AG.