Inovační audit – Vaše cesta k automatizaci

Zvažujete investice do rozvoje v oblastech podnikových informačních systémů, digitalizace provozu, automatizace procesů či robotizace výroby?

Za účelem zjišťování úrovně digitalizace jihočeských malých a středních firem realizuje Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Industry Cluster 4.0 “INOVAČNÍ AUDITY – Praktické zjišťování úrovně stavu digitalizace MSP”.

Cíl auditu?
Cílem auditu je analyzovat stav připravenosti Vaší firmy na implementaci inovativních technologií spojených s digitalizací průmyslu.

Průběh inovačního auditu?
Pověřený odborník z Industry Clusteru 4.0 navštíví firmu a provede zde dotazníkové šetření. Vytvořená metodika a dotazník je základním nástrojem pro auditní analýzu ve výrobních podnicích. Analýza se prostřednictvím dotazníku pokouší o kvantifikaci současné úrovně a plánované úrovně společnosti s ohledem na možnosti digitalizaci výroby.  Na základě této analýzy budou zjištěny silné a slabé stránky podniků v oblasti digitalizace výroby a technologických trendů souvisejících s tzv. 4. průmyslovou revolucí.

Metodika analýzy a její auditní dotazník vznikl ve spolupráci s odborníky na problematiku Průmyslu 4.0 s akademické i praktické sféry.

Na konci auditu obdrží firma závěrečnou zprávu, doporučení a zhodnocení úrovně stavu společnosti.

 

Kontakt: Mgr. Šárka Bělohlavová, belohlavova@jhk.cz, tel. +420 727 966 254

INDUSTRY CLUSTER 4.0 je významný spolek strojírenských a IT firem z Jihomoravského kraje, sdružených za účelem posilování jejich konkurenceschopnosti a inovačních aktivit, zejména prostřednictvím implementace konceptu „Průmysl 4.0“.