Impresum

Vedoucí partner projektu
Jihočeská hospodářská komora
Adresa: Husova 9, 370 01 České Budějovice
Telefon: +420 387 318 433
E-Mail: info@jhk.cz
Právní forma: komora
IČO.: 48208248

Oprávnění zastupovat
Předseda představenstva a další představitelé zastupují Jihočeskou hospodářskou komoru v Českých Budějovicích. Jihočeská hospodářská komora byla ustanovena na základě zákona č. 301/1992 Sb. a č. 259/1996 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Ředitel
Ing. Luděk Keist

Předseda představenstva
Ing. Miroslav Dvořák

Kontaktní osoba           
Mag. Šárka Bělohlavová
Telefon: + 420 387 699 313
Mob.: + 420 727 966 254
E-Mail: belohlavova@jhk.cz

Partner projektu

Průmyslová a obchodní komora Dolního Bavorska v Pasově
Adresa: Nibelungenstraße 15, 94032 Pasov
Poštovní adresa: Poštovní přihrádka 1731, 94030 Pasov
Telefon: +49 851 507-0
Fax: +49 851 507-280
E-Mail: ihk@passau.ihk.de
De-Mail: ihk@ihk-niederbayern.de-mail.de
Právní forma: veřejnoprávní korporace

Oprávnění zastupovat
Prezident a generální ředitel kolektivně zastupují Průmyslovou a obchodní komoru Dolního Bavorska v Pasově (§ 7 Odst. 2 Zákona o Průmyslové a obchodní komoře v souvislosti s § 8 odst. 1 dle stanov Průmyslové a obchodní komory Dolního Bavorska v Pasově.).

Prezident
Thomas Leebmann
Nibelungenstraße 15
94032 Passau
Telefon: +49 851 507-0
Fax: +49 851 507-280
E-Mail: ihk@passau.ihk.de

Generální ředitel
Assessor Walter Keilbart
Nibelungenstraße 15
94032 Passau
Telefon: +49 851 507-0
Fax: +49 851 507-280
E-Mail: ihk@passau.ihk.de

Dozorčí orgán
Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologií
Prinzregentenstr. 28
80538 München
www.stmwi.bayern.de

Redakce
Alisa Labermeier
Telefon: +49 851 507-239
Fax: +49 851 507-353
E-Mail: labermeier@passau.ihk.de

Poskytovatel služeb pro technickou realizaci
Atelier & Friends GmbH
Spitalstraße 2
94481 Grafenau
Telefon: +49 8552-9653-0
Telefax: +49 8552-9653-24
E-Mail: grafenau@atelierundfriends.de

Uživatelské podmínky
Na texty, obrázky, grafiku a úpravu těchto internetových stránek se vztahuje autorské právo. Smíte je používat pouze k soukromé a jiné vlastní potřebě v rámci § 53 Zákona o autorském právu  (Urheberrechtsgesetz - UrhG). Rozmnožování nebo použití těchto stránek nebo jejich částí v jiných elektronických nebo tištěných publikacích a jejich uveřejnění je povoleno pouze s naším souhlasem. Ten udělují na základě dotazu osoby odpovědné za jejich obsah. Nadále se může na texty, obrázky, grafiku a jiné soubory zcela nebo částečně vztahovat autorské právo třetích stran. Pracovníci odpovědní za obsah Vám mohou rovněž poskytnout bližší informaci o existenci možných práv třetích stran. Dotisk a vyhodnocení prohlášení pro tisk a projevů jsou všeobecně povoleny při uvedení zdroje.

Vyloučení odpovědnosti
Veškeré informace poskytnuté na této internetové stránce jsme zpracovali a prověřili podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Nemůžeme však převzít záruku za stálou aktuálnost, správnost, úplnost a disponibilitu již uvedených informací. Smluvní vztah s uživateli internetové nabídky nevzniká. Neručíme za škody vzniklé používáním naší internetové nabídky. Toto vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud jsou uplatněny předpisy § 839 Občanského zákoníku - BGB (Ručení při porušení úřední odpovědnosti). Za případné škody zapříčiněné při vyvolávání nebo stahování údajů pomocí škodlivého software nebo při instalaci nebo používání software, se neručí.

Linky
Je třeba odlišovat od našich vlastních stránek příčné odkazy ("linky") na webové stránky jiných poskytovatelů. Pomocí těchto linků umožňujeme pouze přístup k používání cizího obsahu podle § 8 Zákona o tele-mediích (Telemediengesetz). Při prvotním propojení s těmito internetovými nabídkami jsme tento cizí obsah proto prověřili, zda kvůli němu přebíráme možnou občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost. Nemůžeme však tento cizí obsah trvale prověřovat ohledně změn, a tudíž za něj převzít odpovědnost. Za ilegální, vadný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé při použití nebo nepoužití informací třetích stran odpovídá sám příslušný poskytovatel stránky.

Upozornění k řešení sporů online podle čl. 14 odst. 1 ODR-VO
Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr.