TZ Jhk ze dne 18. 11. 2019: Konference k digitalizaci se blíží

Přibližně za týden se bude konat závěrečná konference k projektu Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet, kterou organizuje Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Průmyslovou a obchodní komorou Dolní Bavorsko. Tisková zpráva

TZ Jhk ze dne 04. 11. 2019: Podle studie firmy zajímá bezpečnost počítačových dat

Většina jihočeských firem se nebojí poklesu počtu zaměstnanců do budoucna, klíčovou výzvou pro ně je digitální kvalifikace těchto pracovníků, náklady na ni a zajištění bezpečnosti počítačových dat. To je jen výčet závěrů rozsáhlé srovnávací studie, posuzující úroveň digitalizace firem na jihu Čech a v Dolním Bavorsku. Studii v letošním roce realizovala Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Průmyslovou a obchodní komorou …

TZ Jhk ze dne 25. 10. 2019: Na konferenci zazní výsledky srovnání jihočeských a bavorských firem

Přibližně za měsíc budou zveřejněny výsledky jedinečné srovnávací studie, posuzující úroveň digitalizace firem na jihu Čech a v Dolním Bavorsku. Studii v letošním roce realizovala Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Průmyslovou a obchodní komorou Dolní Bavorsko v rámci projektu Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet. Tisková zpráva

TZ Jhk ze dne 25. 10. 2019: Na konferenci zazní výsledky srovnání jihočeských a bavorských firem

Přibližně za měsíc budou zveřejněny výsledky jedinečné srovnávací studie, posuzující úroveň digitalizace firem na jihu Čech a v Dolním Bavorsku. Studii v letošním roce realizovala Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Průmyslovou a obchodní komorou Dolní Bavorsko v rámci projektu Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet. Srovnávací studie je výsledkem půlročního dotazníkového šetření, kterého se účastnily jihočeské a německé podniky napříč obory. Jejím …

12. Workshop: Získání nových zákazníků pomocí digitálních nástrojů

V pondělí 14. října 2019 se uskutečnil na Jihočeské hospodářské komoře poslední workshop realizovaný v rámci projektu Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet. Na workshopu se účastníci naučili jak vytvořit efektivní digitální strategii pro získávání nových kontaktů. Dozvěděli se, pomocí kterých digitálních nástrojů jsme schopni identifikovat potenciální zákazníky a na praktických příkladech si osvojili způsoby, jak tato nová spojení zaujmout. Naučili se …

11. Workshop: Řízení kvality Six Sigma

Ve středu 9. října 2019 se uskutečnil v prostorách Hotelu Concertino-Zlatá Husa v Jindřichově Hradci workshop věnovaný tématu Řízení kvality Six Sigma. Workshop se věnoval jiné specifické oblasti než workshop, který se konal ve stejný datum v Českých Budějovicích a měl tedy i jiné publikum. Řízení kvality Six Sigma patří mezi strategie řízení ve firmách. Účastníci workshopu se dozvěděli, co se pod tímto …

10. Workshop: Jak skokově zvýšit otevíratelnost emailů a zaujmout více lidí, aby si je přečetli

Ve středu 9. října 2019 se uskutečnil v prostorách Jihočeské hospodářské komory další workshop zaměřený na problematiku Administrativy 4.0, jelikož se jedná o jednu z oblastí, která bude do budoucna také digitalizovaná a je třeba jí věnovat potřebnou pozornost. Workshop se zaměřil na otevíratelnost emailů a na faktory, které ovlivňují správné a efektivní otevření emailů. Cílem bylo představit účastníkům klíčové oblasti, které …