5. Workshop: Návštěva centra Intemac Solutions s.r.o. aneb Váš první krok k digitalizované továrně!

Ve středu 16. května 2018 uspořádala Jihočeská hospodářská komora v rámci projektu Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet ve spolupráci s Jihočeským vědeckotechnickým parkem a centrem Intemac Solutions s.r.o workshop spojený s prohlídkou Výrobní buňky 4.0.

Návštěvníci workshopu tak měli možnost na vlastní oči vidět ukázku demonstračního pracoviště, na jehož příkladu byly vysvětleny vybrané principy konceptu Průmysl 4.0 použitých v buňce.

Součástí prohlídky byly také tři prezentace představitelů centra, kteří účastníky seznámili s možnostmi a realizovanými aktivitami centra Intemac. Představen byl také program DIGIMAT, který lze využít jako systematickou podporu digitalizace ve výrobních malých a středních firmách.

Účastnici tak získali širší přehled o možnostech digitalizace podniku.