4. Workshop: Data jako motor rozvoje Vaší firmy

Ve středu 25. dubna se uskutečnil na Jihočeské hospodářské komoře čtvrtý workshop s názvem „Data jako motor rozvoje vaší firmy“. Workshop se věnoval problematice (Velkých) dat, tzv. Big Data. Účastníci workshopu byli seznámeni s konkrétními příklady využití datové analýzy v průmyslu.

Dále workshop představil účastníkům možnosti, které nabízí Národní centrum Průmyslu 4.0 pro malé a střední podniky v oblasti Průmyslu 4.0

Opět nechyběly ani praktické ukázky. Prezentován byl softwarový nástroj Exalead OnePart – rozšířená verze obecného vyhledávače EXALEAD, který využívají především firmy z oblasti vývoje, konstrukce a výroby, které pracují s výkresy a 3D modely. Společně jsme rovněž nahlédli přímo do uživatelského prostředí tohoto vyhledávače.