12. Workshop: Získání nových zákazníků pomocí digitálních nástrojů

V pondělí 14. října 2019 se uskutečnil na Jihočeské hospodářské komoře poslední workshop realizovaný v rámci projektu Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet.

Na workshopu se účastníci naučili jak vytvořit efektivní digitální strategii pro získávání nových kontaktů. Dozvěděli se, pomocí kterých digitálních nástrojů jsme schopni identifikovat potenciální zákazníky a na praktických příkladech si osvojili způsoby, jak tato nová spojení zaujmout. Naučili se jak nastavit kritéria a cíle pro oslovování potenciálních klientů a v neposlední řadě také to, jak tyto kontakty metodicky přeměňovat ve věrné zákazníky. To vše se zřetelem na efektivní využívání časových, lidských i finančních zdrojů. Představeny byly jak analytické tak projektové či  výkonnostní nástroje.

Lektorem workshopu byl Filip Štroch – profesionál v oblasti digitální a marketingové strategie firem. Jednou z jeho specializací je právě marketingová automatizace, kterou představil účastníkům workshopu.