11. Workshop: Řízení kvality Six Sigma

Ve středu 9. října 2019 se uskutečnil v prostorách Hotelu Concertino-Zlatá Husa v Jindřichově Hradci workshop věnovaný tématu Řízení kvality Six Sigma. Workshop se věnoval jiné specifické oblasti než workshop, který se konal ve stejný datum v Českých Budějovicích a měl tedy i jiné publikum.

Řízení kvality Six Sigma patří mezi strategie řízení ve firmách. Účastníci workshopu se dozvěděli, co se pod tímto pojmem skrývá a proč se řadí mezi nástroje nejúspěšnějších firem. Co je to vlastně kvalita, o které se hodně mluví, ale málo kdo již ví, co je přesným obsahem tohoto

slova.Proč má vůbec smysl se kvalitou zabývat či jaké kroky vedou k tomu, aby mohl vzniknout proces jako sled na sebe navazujících logických kroků, jež dodávají zákazníkovi či odběrateli přesně to, co očekává a za co je ochoten zaplatit včetně doporučení dalším.

Výsledek workshopu:

  • Nový pohled na řízení kvality
  • Pochopení, co je kvalita a co to obsahově obnáší
  • Základní high level návody a kroky jak zlepšit kvalitu ve firmě, které předchází pracovním workshopům zaměřeným na jednotlivé fáze zlepšování procesu Design for Six Sigma a digitalizaci.