10. Workshop: Jak skokově zvýšit otevíratelnost emailů a zaujmout více lidí, aby si je přečetli

Ve středu 9. října 2019 se uskutečnil v prostorách Jihočeské hospodářské komory další workshop zaměřený na problematiku Administrativy 4.0, jelikož se jedná o jednu z oblastí, která bude do budoucna také digitalizovaná a je třeba jí věnovat potřebnou pozornost.

Workshop se zaměřil na otevíratelnost emailů a na faktory, které ovlivňují správné a efektivní otevření emailů. Cílem bylo představit účastníkům klíčové oblasti, které lze aplikovat v praxi a které otevíratelnost emailů skutečně ovlivní. Zřetel byl brán také na digitalizaci a automatizaci procesů ve firmách, a to nejen ve výrobě, ale i administrativě, kde je rovněž nezbytné zaměřit se na oblast efektivní komunikace prostřednictvím email marketingu, který ve firemním prostředí hraje důležitou roli.

Účastníci workshopu se dozvěděli:

 • 7 klíčových faktorů, které ovlivňují otevíratelnost emailů.
 • Jak se otevíratelnost emailů měří, co je a není “dobré”.
 • 7 ověřených postupů, jak získat nové kontakty, které budou chtít číst vaše emaily.
 • Proč je důležité rozdělit kontakty do skupin a jak s nimi pracovat.
 • Jak získat co nejvíce informací o kontaktech ve vaší databázi a jak tyto informace využít.
 • 16 způsobů, jak rozdělit vaše kontakty do skupin pro efektivní komunikaci.
 • Jak pracovat při odeslání emailů se dny a časem odeslání (ukážeme si přesné statistiky).
 • Jak zvýšit doručitelnost emailů a co ji ovlivňuje.
 • Jak snížit SPAM skóre vašich emailů.
 • Správné využití hlavičky emailu (odesílací adresa, předmět a titulek emailu).
 • 9 dalších faktorů, které ovlivňují otevíratelnost emailů a jak s nimi pracovat.