1. Workshop: Průmysl 4.0 – Vaše šance na zvýšení efektivity Vaší firmy

V pondělí 30. října 2017 byl na Jihočeské hospodářské komoře zahájen první workshop. Vstupní workshop byl úvodem do problematiky Průmysl 4.0 a jeho cílem bylo seznámit účastníky s Průmyslem 4.0 jako klíčovým fenoménem vedoucím ke zvýšení efektivity a konkureceschopnosti firem.